Інструктивно-методичні листи

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 2023-24.pdf
Dodatok.11.tekhnolohiyi.trudove.navchannya.kreslennya.20.08.2022.pdf
Instruktazh_metod_rekom_shchodo_orhaniz_osv_protsesu_2022_2023_navchalnomu.pdf