Інструктивно-методичні листи

Dodatok.11.tekhnolohiyi.trudove.navchannya.kreslennya.20.08.2022.pdf
Instruktazh_metod_rekom_shchodo_orhaniz_osv_protsesu_2022_2023_navchalnomu.pdf